Jaarrekening

Jaarlijks dient er voor uw onderneming een jaarrekening te worden samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Vanuit de financiële administratie kan ik de jaarrekening samenstellen welke als grondslag dient voor de jaarlijkse inkomstenbelasting aangifte of de vennootschapsbelasting aangifte.

 

De jaarrekening is natuurlijk niet alleen een noodzakelijke grondslag maar een jaarlijks ijkpunt hoe uw onderneming er voorstaat en welke keuzes en/of maatregelen u dient te nemen. Tussentijdse rapportages zijn voor veel ondernemers dan ook aan te bevelen. Uiteraard kan mijn kantoor ook deze rapportages voor u verzorgen.